Tanulmányok Pécs történetéből 10-11-12.

Gereon Schuch: A pécsi bölcsészettudományi kar megszüntetése 1940-ben és az intézeti könyvtár sorsa
Jobst Kázmér: Nendtvich Károly (1811–1892) a Műegyetem első vegyész professzora
Kalász Gyula: Adatok Pilch Andor pécsi építész munkásságához
Márfi Attila: Egy új korszak határán. A Pécsi Nemzeti Színház államosítása
Márfi Attila: Egyházi színjátszás Pécsett a 18. században
Márfi Attila: A Pécsi Nemzeti Színház fejlődési folyamatai a dualizmus idején (1895-1918)
Márfi Attila: Színházi élet Pécsett az antant-szerb megszállás alatt
Paksy Zoltán: Az 1935. és az 1939. évi parlamenti választás Pécsett
Pilkhoffer Mónika: A Schlauch-villatelep és lakói a századfordulón
Pilkhoffer Mónika: Az elmegyógyintézet építéstörténete
Radnóti Ilona: A Pécsi Izraelita Jótékonysági Nőegylet a dualizmus korában
Rajczi Péter: Adalék Scitovszky János pécsi püspök munkásságához
Szeberényi Gábor: „Kalán, Isten kegyelméből palliumos pécsi püspök, egész Dalmácia és Horvátország kormányzója”
Sztrókay Edit: Jeles evangélikusok a pécsi közéletben 1868–1908
T. Mérey Klára: Pécs gazdasági vonzáskörzete a 19. század elején
T. Papp Zsófia: Pécsváradi iparosok és pécsi kapcsolataik Széchényi Ferenc Descriptio-jában
Takács József: „Van már toronyóránk!” Gróf Thorotzkai és a pécsi toronyórák (1907-1913)
Vértesi Lázár: Ügyvédek Pécs társadalmában a 19-20. század fordulóján
Visy Zoltán: A 20. század eleji Pécsi Nemzeti Casino Fischer Béla emlékirataiban
Visy Zoltán: Dr. h. c. Fischer Béla és a hatalomváltások
Visy Zoltán: Visy Zoltán pécsi építész (1903–1938) Művek a múló időben