Tanulmányok Pécs történetéből 19.

Agócs Angéla – Fehér Zsófia A nők helyzete Pécsett a 19–20. század fordulóján a helyi sajtó tükrében
Farkas Szilveszter: A biztos(ított) múlt (A magánbiztosítás-ügy történeti forrásairól)
Hock Melinda: Az 1968-72. évi reform hatásai a pécsi gazdaságra a korabeli pécsi sajtó tükrében
Horváth Szilvia: Pécsi tudósok a magyar ókortudomány kezdeteinél
Kaposi Zoltán: Iparszerkezeti változások Pécsett a gazdasági reform leállításától a rendszerváltásig terjedő időszakban (1972-1990)
Kaposi Zoltán: Pécs mezőgazdasági rendszere a dualizmus korszakában
Krisztián Béla: A Dunagőzhajózási Társaság bányatárspénztára (1854-1944)
Márfi Attila - Gál Éva: A Várostörténeti Múzeum feudális kori irat- és nyomtatványgyűjteménye
Mészáros Balázs: „Menedékházat a szegények gyermekei számára!” Kisdedóvás Pécsett a 19. században
Mészáros Balázs: „A rendőrség az utczán is ellenőrizze a gyerekeket!” A gyermekek fegyelmezése a nyilvános városi terekben
Nagy Imre Gábor: Pécs város első, 1897. évi gazdasági programja
Nagy Imre Gábor: Pécs város törvényhatósági bizottságának működése (1872-1919)
Pattantyús-Á.Miklós: Ókeresztény sírkamrák kimutatásának kísérlete földradar módszerrel Pécsett
Petrovics István: Művelődéstörténeti érdekességek a középkori Pécs históriájából
Pohánka Éva: A Pécsi Püspöki Joglyceum Könyvtárának kirablása és visszaszerzése (1919-1945)
Pohánka Éva: „...a tulajdonjog sértetlen fenntartásával...” A Pécsi Püspöki Könyvtár helye a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Könyvtárában (1923-1950)
Sarlós István: Pécs mezőgazdasága az 1930-as években
Schweitzer Gábor: A Pécsi Püspöki Joglyceum a 19-20. század fordulóján
Sudár Balázs: Megjegyzések a pécsi dzsámik történetéhez
Tegzes Ferenc: Jelképek használata az első világháború alatti hátországban. A zászló
Tóth Henriett: Megjegyzések a pécsi ókeresztény mauzóleum szarkofágjának évszak-ábrázolásaihoz
Visy Zsolt: Újabb adatok a pécsi vár építéstörténetéhez
Vörös István Károly: A pécsi zsidók tragédiája 1944-ben