Tanulmányok Pécs történetéből 2-3.

Bödő László: Pécsi olimpikonok rövid életrajza
Ernyes Mihály: Adatok Pécs életéről a szerb impérium alatt a rendőr-főkapitányi napiparancsok tükrében
Huszár Zoltán: Élelemtárak a Dunagőzhajózási Társaság Pécs környéki bányatelepein (1896–1939)
Kajtár István A modern magyar állam infrastruktúrájának kiépülése a XIX. században (A dél-dunántúli régió és Pécs példáján)
Kajtár István: A pécsi városi önkormányzat kultúrtörténete a 19–20. században
Kalász Gyula: Az állami reáloktatás néhány kiemelkedő személyisége
Krisztián Béla A Pécsi Magyar Királyi Szénbányász Iskola megalapítása és működése
Laczkóné Tuka Ágnes: Adatok dr. Kertész Endre politikai pályaképéhez
Lengvári István: Szőnyi Ottó régészeti és művészettörténeti munkássága
Lukácsné Szentmártoni Szilvia A Tettye-patak menti ipartevékenység utolsó évtizedei
Márfi Attila: A Kert utcai játékszín története
Márfi Attila: A pécsi színjátszás korai szakaszának kiemelkedő egyéniségei 1730–1846
Nagy Imre Gábor: Fejezetek a pécsi szőlő- és borkultúra történetéből 1890–1914
Őriné Fodor Márta: Az 1848/49-es Baranya megyei honvédegylet 1867-től 1890-ig
Rajczi Péter: Pécs a Tankerületi Királyi Főigazgatóságok történetében (1776–1935)
Retzler Pálné Gál Éva: Adatok a pécsi székesegyházi kincstár ötvöstárgyainak történetéhez
Sey Gábor: Adatok a Hamerli család történetéhez (A pécsi Hamerli család eredete, Hamerly János és Hamerli Imre munkássága)
Siptár László A Pécsi Takarékpénztár rövid története (1845–1948)
Süle Tamás: Az „Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyűlése”-inek pécsi eseményei
Szirtes Gábor: A szalámipolitika utolsó szelete Pécsett és Baranyában
Tegzes Ferenc: A „Mecseki Gyógyitóka”
Ujvári Jenő: A „hely szelleme” mint múzeumalapító tényező
Visy Zoltán: Pécs vonzása Visy Zoltán építész őstáblája tükrében
Vonyó József: Pécs története. Egy várostörténeti monográfia elkészítésének alapelvei és munkaprogramja
Vörös Andrea Adalékok az Engel Adolf és Fiai cég történetéhez
Vuics Tibor – Mánfai György A város peremterületeinek infrastrukturális és szociális problémái