Tanulmányok Pécs történetéből 5-6.

Gál Zoltán: A Dunántúl regionális bankpiacainak és Pécs bankrendszerének átalakulása a századfordulón
Gerő Győző: Pécs városa a törökkorban
Lengvári István: Megjegyzések Maximinus életpályájához
Márfi Attila: A pécsi színikultúra helyzete az abszolutizmus éveiben
Nagy Imre Gábor: A köztisztviselők mentalitásának változása Pécsett, a dualizmus korában
Nagy Imre Gábor: Pécs thj. város árvaszékének története (1872–1950)
Paksi Zoltán: Nemzetgyűlési és országgyűlési választások Pécsett (1922, 1926, 1931)
Pandur Anett: Az 1872–73-as kolerajárvány Pécsett
Rajczi Péter: Pécs a Tankerületi Királyi Főigazgatóságok történetében(1935–1948)
Raýman János: Adatok a pécsi és baranyai hadastyán egyletek történethez
Retzler Pálné Gál Éva: Ötvösök Pécsett I.
Rozs András: „Zsidókérdés”, németellenesség, nemzetiségek
Sz. Varga Lajos Az 1945-1946-os Pécs környéki bányászsztrájkok története
Szász István: A természeti és az épített környezet kölcsönhatásának néhány eleme a Pécsi belvárosban
Szemán Attila: Az Árpád-kori vasasi vasbányászat és vaskohászat
Tegzes Ferenc: Pécs közélelmezése az I. világháború alatt
Visy Zoltán: A „Pécsi Vörös Keresztes Önkénytes Egészségügyi Osztag” az első világháborúban
Visy Zoltán: Négy pécsi polgár az SHS királyság fogságában
Vörös Andrea: Borhamisítási botrány Pécsett a 19. század végén
Vörös Andrea: Jánosi Engel Adolf (1820–1903)
Vuics Tibor: A Megyeri Kertváros kialakulása és funkcionális változásai